Please reload

רגע אחד לעמוד ברחוב ראשי הומה, ובתוך מספר פסיעות להגיע אל לבה של חצר פנימית מאוגפת כוכים.

השבוע היה יום השנה לפטירתה של המשוררת דליה רביקוביץ.

מחשבות על בתי אלוהים מתגלגלות מאליהן. על זה שיותר משאלוהים צריך בית, ישנו רעיון שצריך להיות מאוכלס בתוכו, ולרעיון הזה קוראים גאולה. קונספט מוצלח למדי.

סיקור הצבעת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית

האחד שטן רודה, והשני מלאך גואל

הציור כהופעה חומרית, כהופעה מדיומאלית וכחידה

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png