Please reload

כל הכלבים המייללים עושים זאת for the lack of better words

בעוד כמה ימים יכנס לתפקיד הנשיא ה-45 של ארצות הברית, דונלד ג'יי טרמפ. נקודה טובה בזמן להתבונן ממנה אחורה על אמריקה.

בחצות התעוררתי בגלל הכאב וצלצולי הטלפון. היו אלו צלצולים מבשרי רעות, שנשאו עמם קץ לכל התקוות ולכל החלומות שחלמתי.

משככי הכאבים שככו את כאבי מהר מאוד. הם פעלו בדרך מסתורית שלא ניתן להסבירה ובאותה המידה יתכן שהיו כישוף.

חשוב לי שהאמנים יגיעו למצב שהם מסוגלים לעבוד לבד בסדנה, זה חשוב כי העצמאות מדמה מצב של סטודיו

אם הסטודיו מדומיין כקוסמוס מבודד, תהליך היצירה של דניאל לא מתקיים בשקט בתוך גבולותיו; הוא מורכב משיטוט ספונטני בעולם החיצוני, וחיפוש סיזיפי בתוך העולם האישי

ידעתי שהוא לא טועה, אבל לא יכולתי לשאת את המחשבה שאני לא אראה את איילת שקד יותר, או שיתייחסו אלי כאל גנבת גבול.

ראשית אתוודה, כי בכל הקשור לאיילת שקד לפעמים עולה בי רצון שאין לו מילה בעברית, אך באנגלית הוא נקרא To hate fuck.

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png