Please reload

מגזין קומה6 וקומה שלישית משמאל יוצאים יחד לפרויקט משותף. בהזמנתי, נבחרו חמישה אנשים אשר כל אחד מהם צוות לפרק מחיה אחד (הסבר לגבי פרקי המחיה יובא בהמשך המאמר). במהלך פרק המחיה אליו הוא משובץ, ייפגש כל אחד בתורו לארוחת ערב עם מיטל אבירם והאמן או זוג האמנים שמתארחים אצלה....

Please reload

Untitled-Artwork (1).png