Please reload

להיכנס לתערוכות בלי לדעת עליהן כלום. בלי לקרוא טקסט. בלי להבין את השם שלהן, רק להתבונן. הדמיון עושה את שלו. המחשבות מכות מכל כיוון אפשרי, מייצרות קישורים קונספטואלים המבוססים על אינטואיציה בלבד.

החברות של אברהם קריצמן (ישראל), אנג׳לס מירלדה (ספרד), ומרלין שטיין (דרום אפ...

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png