Please reload

אמנותם של ההיפים-החמודים.

השבוע הלכתי לבקר את מאי זיסמן ועפר רומנו בפרק החדש של Third Floor on the Left, תוכנית רזידנסי אינטנסיבית בביתה של האוצרת מיטל אברהם. בסוף שלושה שבועות של מגורים משותפים ועבודה בחלל הבית תוצג תערוכה של הצמד בדירתה של מיטל.

הסיטואציה הזאת מעלה ומי...

בין שקעים לפתחי איוורור

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png