Please reload

להגיע לתערוכה במרכז לאמנות עכשווית בורשה ולפגוש את המקרה שלך, לפגוש את עצמך ואת המציאות שאתה מאפשר שתתרחש למישהו אחר, ממרחק, כמקרה מבחן, כאירוע ונראטיב. אגדה מסופרת על מדינה רחוקה שמתרחשים בה האירועים הנפשעים הבאים, אך עם גרפים, צירים וסרטונים בעלי ויזואליות צבעונית נע...

אוצר: אבי לובין

גלריית המדרשה, הירקון 19

אני נכנסת לתערוכה עם הידיעה שהיא שונה מדרכי פעולתה וגישתה של תמר לאורך השנים. זוהי תערוכה עם התבטאות פוליטית ישירה. בתערוכה ארבע עבודות רישום ווידיאו שבהם מתרחשים כמה סיפורים במקביל על בעלי חיים ואנשים נרדפים, על מלחמת אחים חייתית...

בשמי נצח לבנים, הייתי ולא
הייתי. לבדי אני במרחבי
הנצח הלבן. בטרם בוא עתי הגעתי
ולא הופיע שום מלאך לשאֹל
מה עשית, שם, בעולם?
ולא שמעתי זמירות צדיקים, ולא את
קינות החוטאים. לבדי אני בלֹבן
לבדי…

דבר לא מכאיב לי בשערי הנצח,
לא הזמן, לא רגשות,
בדברים אין קלות, במזעקה
אין כ...

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png