Please reload

 for English click here

היי נרינגה ואוגניוס! אנו שמחים על ההזדמנות לראיין אתכם כחלק מהתערוכה הקבוצתית החדשה שמוצגת בCCA תל אביב " ״מעידות בעמק המוזרוּת: פיסול והעצמי בעידן הדימוי הממוחשב״ באוצרותה של חן תמיר.

1. אז השאלה המתבקשת הראשונה תהיה: מה Pakui Hardware...

Please reload

k6maC_thick (1).png