Please reload

זהו סיפורה המרתק של אמנית קומיקס מסתורית. וינאית לשעבר, חלוצת קומיקס, אישה בעולם הגברי, זהו סיפורה של לילי רנה וויליאם.

לילי רנה, אמנית קומיקס, נולדה בשנת 1925 למשפחה יהודית בווינה, אוסטריה. בשנת 1939 הצליחה רנה לברוח מוינה שהייתה תחת השלטון הנאצי לאנגליה, וכך ניצלה. הי...

תקופה ארוכה עמד הארכיון של ת.פ.ריס למכירה פומבית במונקו שברביירה הצרפתית מבלי שנמצא לו דורש. ריס היתה ודאי כאישה אחת האמניות הבולטות והמוערכות בוינה של תחילת המאה ה-20 באחד מרגעי השיא התרבותיים של הבירה האירופית. העניין האפסי בארכיון האישי של האמנית הוא סימן עובדה ברור...

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png