Please reload

The Thinning Veil הוא שמה של התערוכה הראשונה בעונה השנייה של  Third Floor on the Left, פרויקט תערוכות הרצף של האוצרת מיטל אבירם, שמתרחש ומוצג בחלל ביתה, היא של איתמר שטמלר. איתמר סיים את לימודיו במחלקה לאמנות בבצלאל לפני כשנתיים, וזוהי לו תערוכת היחיד הראשונה מאז סיום...

אלהם רוקני, פריים מתוך וידיאו

כשנכנסתי לתערוכתו המשונה של צ׳אנג רן, אמן סיני צעיר, בקומה הראשונה של המרכז לאמנות עכשווית שבתל

אביב, הגעתי לחלל גדול וחשוך ולקח לי זמן מה להבין מה קורה סביבי. בקיר משמאל לכניסה היו שתי עבודות ווידאו המוצגות על מסכים, ומולן עבודת ווידאו מוקר...

על תערוכתו של תמיר צדוק במוזיאון תל אביב \ עירד לביא

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png