Please reload

להגיע לתערוכה במרכז לאמנות עכשווית בורשה ולפגוש את המקרה שלך, לפגוש את עצמך ואת המציאות שאתה מאפשר שתתרחש למישהו אחר, ממרחק, כמקרה מבחן, כאירוע ונראטיב. אגדה מסופרת על מדינה רחוקה שמתרחשים בה האירועים הנפשעים הבאים, אך עם גרפים, צירים וסרטונים בעלי ויזואליות צבעונית נע...

13.3.2019

במודל האמוני של הדבקות משרטט יונתן את הקו המקשר בין ה'לא עוד' ל'עוד לא' כתהליך עולמי מרובה: תבוני או חצי תבוני, ובכל מקרה תהליך שיש לו מדרג מסוים, פותח בהכרתי, בתודעה, וגולש אל מחוצה לה, החוצה. תחילה זו הבחירה מדעת של הסבתא התרבותית. בהמשך, זו הספונטניות,  האינטואיציה...

אוצר: אבי לובין

גלריית המדרשה, הירקון 19

אני נכנסת לתערוכה עם הידיעה שהיא שונה מדרכי פעולתה וגישתה של תמר לאורך השנים. זוהי תערוכה עם התבטאות פוליטית ישירה. בתערוכה ארבע עבודות רישום ווידיאו שבהם מתרחשים כמה סיפורים במקביל על בעלי חיים ואנשים נרדפים, על מלחמת אחים חייתית...

אני שר באגן הים התיכון
אני שרה לגלים הכחולים הבאים מביירות לחיפה
נסוגים, נסוגים ושוטפים, נסוגים ושוטפים, ככל ים ככל חוף
אני שאינני רואה, אינני רואה סוּדָרִים מונפים
אלא דגלים שרופים באש במסכי הטלוויזיה
ואת הגשר השרוף, את הגשר השרוף שבין המילה סָאלָם למילה שָׁלוֹם…

(בין...

בשמי נצח לבנים, הייתי ולא
הייתי. לבדי אני במרחבי
הנצח הלבן. בטרם בוא עתי הגעתי
ולא הופיע שום מלאך לשאֹל
מה עשית, שם, בעולם?
ולא שמעתי זמירות צדיקים, ולא את
קינות החוטאים. לבדי אני בלֹבן
לבדי…

דבר לא מכאיב לי בשערי הנצח,
לא הזמן, לא רגשות,
בדברים אין קלות, במזעקה
אין כ...

אלהם רוקני, פריים מתוך וידיאו

כשנכנסתי לתערוכתו המשונה של צ׳אנג רן, אמן סיני צעיר, בקומה הראשונה של המרכז לאמנות עכשווית שבתל

אביב, הגעתי לחלל גדול וחשוך ולקח לי זמן מה להבין מה קורה סביבי. בקיר משמאל לכניסה היו שתי עבודות ווידאו המוצגות על מסכים, ומולן עבודת ווידאו מוקר...

על רגע אחד של כישלון מושלם ומבוכה קשה ומפכחת, בהצגה ריצ'רד השלישי בהפקה של תאטרון שאובונה-ברלין (בימוי: תומאס אוסטמאייר).

השבוע היה יום השנה לפטירתה של המשוררת דליה רביקוביץ.

האחד שטן רודה, והשני מלאך גואל

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png