ביקור בתערוכה לעבד את הדמות יוצר בז

להיכנס לתערוכות בלי לדעת עליהן כלום. בלי לקרוא טקסט. בלי להבין את השם שלהן, רק להתבונן. הדמיון עושה את שלו. המחשבות מכות מכל כיוון אפשרי, מייצרות קישורים קונספטואלים המבוססים על אינטואיציה בלבד.

אינסטגרם

Koma6Magazine@

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png