k6maC_thick%20(1)_edited.png

ביקור בסטודיו של דניאל אוקסנברג


"אנטנה",90X90, שמן ועפרון על בד. מתוך "אנטנות הן למעלה, צמחים הם למטה".

במבט ראשון הציורים של דניאל אוקסנברג נחווים כמו חגיגה של האפשרות שבציור, אותם ניסים קטנים שרק הוא יכול לחולל. העבודות מפעילות את העין ואת הגוף, מבקשות מהצופה להתענג על כל קו וכתם. בחלקן ניתן לזהות דימויים מסוימים: אובייקטים כמו אנטנות, צמחים, בלון גז או צל של תחנת אוטובוס. אולם האובייקטים לא מתנהגים כנושא, הם מתמזגים אל תוך הפעולה הציורית והופכים לחלק מעולם של צורות, שקיפויות, צבע ותנועת יד.

אין זה פלא שהציורים מזמינים את הצופה לשוטט בין דימויים פיגורטיביים מוכרים ובין כתמים אבסטרקטיים, בין סממנים של חלל ועומק לבין חומריות שטוחה של צבע מטפטף - הם עצמם נולדו מתוך שוטטות ממשית בעולם. לכל ציור קודמת תמונה שדניאל צילם, שאותה הוא לאחר מכן ניסה לפרק ולהרכיב מחדש על הבד. את רוב התמונות אפשר למצוא בחשבון האינסטגרם שלו, שם גלילה סקרנית תחשוף פריימים מוקפדים והחלטיים, עם צבעוניות מופגנת אך גם מוגדרת, המייצרת קומפוזיציות של יחסי גדלים וכיוונים. הרבה מהדימויים קשורים לשכבתיות, לחומר, לזבל; קיר זכוכית שעליו טפט לבן שקולף, בלון גז ליד פח זבל. אולי מצחיק לקרוא למפגש שלנו "ביקור סטודיו", כיוון שדניאל לא מגדיר את עצמו כאמן סטודיו, כזה שעבורו תהליך היצירה מצריך חלל עבודה מוכר וקבוע. למעשה הוא מורכב משיטוט ספונטני בעולם החיצוני, ובמקביל מחיפוש סיזיפי בתוך העולם האישי. יש בתהליך הזה משהו שדורש את פעולת ההליכה, את היציאה החוצה.

בשנה ג', לפני שהוא טס לסמסטר של חילופי סטודנטים בדבלין, דניאל הציג תערוכה במחלקה במסגרת פרויקט "הקיר של אוורט&