יומן שימורים


על ארוחות ערב לבד, פירורים במצעים ובקבוקי בירה שלא סיימתי

#נרקיסויזל #נרקיס #ויזל #narkisvizel #rawmaterial #journal #recording #drawings #ציורים #רישום

    כתבות נוספות

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png