k6maC_thick%20(1)_edited.png

AIRPORTS


בסמסטר א התקיים סטודיו "אמנות ומדיה במרחב הציבורי" בהנחיית איתן בן משה. הקורס התעסק בחללים אדריכליים/אמנותיים בעולם הוירטואלי. הסטודנטים יצרו יחד מרחב תלת מימדי מדברי ובוא מבנים אשר מצויים על קו התפר שבין פיסול לארכיטקטורה. הקורס לווה במדיטציות שונות תוך חקירה של מושגים כמו: גוף, חלל, מבנה ויחסי המרחב התודעתי הפנימי לחללים בהם אנו נעים ביום יום. במהלך הקורס נלמדה תוכנת תלת המימד- בלנדר אשר שימשה את הסטודנטים בפרוייקט המוצג.

מציגים:

אורי דובדבני

צליל אשל

דריה למשקין

חסאם אבו דיאב

דורין גדולים

טניה טור

מיכאל בק

אלישבע ג'ייקובס

אלעד מזל

אלכסנדרה גימיין


    כתבות נוספות