FOCUS: רוני בהיר

אני מצלמת קצת יותר משנה, עברתי קורס צילום בשנה א׳ עם גסטון איצקוביץ ובסוף אותה שנה קניתי מצלמה.

צילום הוא מדיום שלא דורש את ההסבר שלי ועם זאת עדיין מסביר אותי או את התפיסה שלי. זו הקלה גדולה והרגשה ממכרת בגלל הסיטואציות שאני נכנסת אליהן כדי להסביר לאנשים מה מרגש אותך.

זו גם כריזמה חסרת גמגום.

פתאום אני מוצאת את עצמי חסרת בושה מול זרים כשאני מבקשת לצלם אותם, אני נמצאת בין מבוכה יומיומית להתנסח מילולית ובין נוחות יתר לתעד כדי להתבטא, ככה נוצר איזון נחמד.

רוני בהיר, בת 23, במקור מעמק יזרעאל, שנה ג׳ במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, מצלמת במצלמת פוינט אנד שוט אנלוגית.


    כתבות נוספות

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png