k6maC_thick%20(1)_edited.png

FOCUS: הדס חי

בין המצבים הכי רכים ונעימים לעוצמות דרמטיות יש מגוון רחב של אפורים.

אני מתבוננת על רגעי השוליים הפשוטים, והופכת אותם למרכזיים עד למתח חומרי ויזואלי.

המבט הנוקשה או הרך, אי הנוחות והפחד מהמצלמה הם חלק מהחוויה החולפת.

הדס חי, בת 23, שנה א׳ במחלקה לצילום בבצלאל, במקור מרמת השרון, מצלמת במצלמה אנלוגית, פורמט בינוני.


    כתבות נוספות