k6maC_thick%20(1)_edited.png

ארכיון התופעות: ראיונות


גיל ריבה מראיין את לריסה טרימובלר אשתו של יגאל עמיר בתכנית בכתיבתו ובעריכתו ״לימוזינה עם גיל ריבה״ (2005)

גיל ריבה מראיין את העיתונאית הירושלמית שרה דביוביץ׳, מתוך ״לימוזינה עם גיל ריבה״

גיל ריבה מראיין את אילנה ראדה, ״אישי עם גיל ריבה״

כאן בפאזה מהודקת יותר, אינו פחות חד ואכזרי בשאלותיו ובאופן בו הוא מציג את מרואייניו. ראדה מתארת בפירוט רב את רצף ההתרחשויות ביומה בשעות שמגיעות לפני גילויה על הרצח והשעות שמגיעות אחריו. את הסיפור שמתארת כאן בראיון אילנה, אמה של תאיר ראדה, מסופר שוב ושוב בסרטים ובראיונות שונים שנעשו סביב הפרשה לאורך השנים שחלפו מאז. ראיון זה צולם רק שנה לאחר מותה, והתיאור המפורט שלה, שכאמור ישוחזר לעיני המצלמות בהמשך, עדין נשמע טרי ואינטנסיבי ואינטימי.

דונאלד טראמפ מתראיין לאילנה דיין, עובדה, 1998

בלחיצה על התמונה>

למרחיקי לכת: החיים על פי נועה תשבי


    כתבות נוספות