פפ טוק עם קרן ציטר


קרן ציטר הגיעה לביקור בבצלאל להראות את העבודות שלה ולדבר עליהן. בסוף ההרצאה עצר אותה חנוך לשיחה קצרה:


    כתבות נוספות

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png