k6maC_thick%20(1)_edited.png

THE DARKNESS : THE OPENING


אירוע הפתיחה של תערוכה הוא אירוע מכונן, אירוע חשוב לאמנים המציגים ובו בזמן מעורר חרדה.

יש משהו כמעט מאולץ בנוכחות של אנשים מסוימים בזמן הפתיחה. יש בו משהו נשפי, חגיגי. לילה, אנשים יפים שבאים לראות ולהיראות. ברגע שיש אירוע, הזמן חולף וחולף מהר. תפיסת הזמן היא רבודה, יש בה שכבות שונות ואפשר לחוש אותן.

אני יוצאת מהתערוכה אל הרחוב ונכנסת חזרה.

התערוכה ״החושך״ נפתחה בלילה של פילוסופיה בתל אביב, על ידי האמנית יאנה רוטנר תחת זהות שהיא ספק מרחב ספק אדם בשם קיאן ולברג (www.kianwalberg.com). המהלך הזה, שאפשר להתייחס אליו כ״אמן אוצר״ בתוך מרחב העבודה הפרטי שלו, אינו מהלך של פעולה אוצרותית שגרתית אלא יותר של פעולת אירוח, קבלת פנים, כינוס, סלון, מקום מפגש.

כאשר נכנסים אל תוך התערוכה יש מתוכה תחושה תוססת של חיים, יופי, נעורים, פרחים - דברים בעולם שיש להם זמן קצוב. כמו אירוע הפתיחה, נוצר מצב של חרדה המייצר דחף ארעי של חיפוש, של היאחזות, של כוח כבידה. ההבנה העמוקה מתוך התערוכה היא שאנחנו נמצאים בתוך מערכת יחסים, אור השמש כמקור תמידי לכל שאר המערכת - הירח, הכוכבים.

בתוך ״החושך״, אני מנווטת באפילה, מחפשת משהו שיתן לי קרקע לעמוד בה ולחשוב. העבודה The Moon של לואיס לאולר מר