download.gif

רותי דה פריס 

afflatus

רותי דה פריס חושפת את אוסף ההשראות שלה בעמוד afflatus. בפרוייקט הזמינה אנשים נוספים מרחבי העולם להגיב לאוסף ולשלוח תגובה יזואלית (טקסט או לינק). בחלל ניתן להיכנס קלפים ולראות את תגובותיהם של הנענים להזמנה. התוצאה היא ארכיון של מחשבות פוטנציאליות אין־סופיות; רשת אסוציאציות רבת משתתפים שניתנת להרחבה. 

afflatus, שם החלל, מגיע מלטינית ומשמעותו דחף או השראה יצירתית אלוהית. כמו בחללים המוחשיים של דה פריס, החלל רווי באהבת הדימוי והחומר. בפרוייקט הנוכחי היא מדביקה אחרים בדחף ומנכסת אליה את התגובות שלהם. 

https://koma6.hotglue.me/?rutidevries

Welcome

אוצרת - מיכל בן יעקב

welcome הוא פרוייקט תערוכות מתחלפות בפלטפורמה שמציעה hotglue.me במסגרת קומה6. במסגרת הפרויקט מוזמנים אומנים שונים לייצר עבודות סייט ספסיפיק בחלל האינטרנטי.
 

הפלטפורמה hotglue.me היא פלטפורמה חינמית ואולסדקולית, היא אינה משתמשת בטמפלטים קבועים, אלא מציעה מצע פרום. האומנים המשתתפים נמצאים בשלבים שונים של הקריירה שלהם ואינם דווקא אומנים שהאינטרנט הוא כלי מרכזי ביצירה שלהם, אך הוא אינו זר בעבודתם ובאופן החשיבה שלהם. 
 

השאיפה להציג יצירה ללא שומרי הסף של עולם האומנות יכולה להתממש רק באינטרנט בינתיים. אולם לאינטרנט מגבלות משלו, כמו מחוייבות לפורמט דו מימדי, עבודה בתוך ריבוי וכן שימוש בכלי הטכנולוגי בדרכו הוא עובר, שגם הוא, בדרכו, משמש כשומר סף. הפרוייקט מעודד את האומנים לנסות דברים חדשים, האינטרנט אינו לינארי, אינו מתפקד לפי כללי הזמן והמרחב אליהם אנחנו רגילים בעולם המוחשי ולכן יש אפשרות לקבוע בו חוקים ולהרכיב חוקים פיזיים ומוסריים אחרים.